Thursday, September 13, 2012

In Sweden September 2012...

In Sweden September 2012
Some lovers of humanity
rejecting worship of God of Israel
the only real God there is

Set up an alternative
non-religion of Scientific Knowledge
Fête de la Raison veritable
(Liberté, égalité, fraternité)
with Professors as Prophets of Truth.

Thank God
the Stockholm Cathedral
was full of Swedes worshiping the real God
congregation including many Professors
who know much
about what today is considered to be true.

And in the Autumn sky above Stockholm
the stars of the night proclaimed the glory of God
As is written in the ancient Book
(also in Swedish
by the command of the King and the king).
Amen.


För sångmästaren; en psalm av David.
Himlarna förtälja Guds ära, och fästet förkunnar hans händers verk;
den ena dagen talar därom till den andra, och den ena natten kungör det för den andra;
det är ej ett tal eller språk vars ljud icke höres.

De sträcka sig ut över hela jorden, och deras ord gå till världens ändar. Åt solen har han gjort en hydda i dem;
och den är såsom en brudgum som går ut ur sin kammare, den fröjdar sig, såsom en hjälte, att löpa sin bana.
Vid himmelens ända är det den går upp, och dess omlopp når intill himmelens gränser, och intet är skylt för dess hetta.
Psaltar 19:1-7 SV1917

No comments:

Post a Comment